Ważna informacja!

Kochani Widzowie, informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2018 kasa biletowa będzie nieczynna. Zakup biletów w tym dniu możliwy tylko drogą on-line.
Do kasy biletowej zapraszamy od 3 stycznia 2018 r.
udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.