Publikacje edukacyjne

Kocham teatr

Zeszyty metodyczne "Kocham teatr" ukazują się od grudnia 2001 roku. Tworzą je nauczyciele - samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "DYS... KURS" oraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W zeszytach metodycznych znajdują się przygotowane na podstawie spektakli scenariusze różnych lekcji dla różnych grup wiekowych.

Gabit

Gazeta teatralna "Gabit" ukazuje się od listopada 1998 roku.

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.